Guangzhou Microcell Bio-Technology Co., Ltd


ADDRESS: 9th of No.3, D block, Yuanxia Industrial Avenue East ,Longgui Town, Baiyun District, Guangzhou 510445TE: +86 135 3534 1840

E-MAIL: tangfei917@126.com
tangfei917@126.com